Manuálne radenie

Vodič vozidla vyberá rýchlostný stupeň (keď preraďuje, musí presunúť páku z polohy "rýchlostný stupeň 1" na "rýchlostný stupeň 2", pritom používa spojku).

 


Sekvenčné radenie

Vodič ovláda tlačidlá s páčkou (iba "nadradiť" alebo "podradiť") keď chce preradiť na vyšší rýchlostný stupeň, tak stlačí tlačidlo "nadradiť", a spojku nepoužíva) - niektoré pretekárske automobily.

 


Automatické

Vodič sa o radenie nestará, systém vozidla si sám rozhoduje, kedy a ako bude radiť - mestské autobusy, automobily v USA. V Európe sú už automatické prevodovky tiež štandard.

 


ATS - servis automatických prevodoviek (logo)

Vajnorská 1346/135
831 04 Bratislava

Slovensko

Telefon l.:
Telefon ll.: 

E-mail: 

(+421) 911 438 499 
(+421) 902 897 959

ats.service@zoznam.sk