Niektoré vozidlá sú vybavené zariadením na prenos hnacieho momentu, ktoré pracujú na základe zákonov hydrodynamiky. Medzi tieto zariadenia patria hydrodynamický menič, ktorý prenáša moment od motora k prevodovke a vďaka svojim vlastnostiam môže tento moment meniť.


Transformátor nahrádza klasickú spojku u niektorých vozidiel, ktoré sú vybavené automatickou prevodovkou. Jeho princíp je podobný princípu hydrodynamické spojky. Automobilové meniče (v doprave sa používajú i na dráhe meniča) sa skladajú z odstredivého čerpadla, dostredivé turbíny a reaktora. Reaktor je spravidla uložená na volnoběžce, aby pri vyšších otáčkach turbínového kolesa (vyššom pomere otáčok turbínového a čerpadla kola) umožnil vytvorenie hydrodynamické spojky. Čerpadlovej kolo je opäť pevne pripojené na kľukovom hriadeli motora a turbínové koleso je spojené so vstupným hriadeľom prevodovky. Reaktor je v oblasti otáčok, kedy hydrodynamický menič plní funkciu meniča pevne uložený na volnoběžce a neotáča sa. Pôsobením otáčok čerpadlového kola sa začne kvapalina v meniči pohybovať a potom pôsobiť na turbínu, ktorá sa vplyvom pôsobenia vzniknutých síl začne pohybovať. Vplyvom reaktora má menič iný priebeh závislosti účinnosti na pomere otáčok turbínového a čerpadla kolesá.


Foto: Ralf Pfeifer


Tento priebeh má tvar obrátenej paraboly a jeho vrchol je približne pri pomere 0,5, kedy je účinnosť meniča 85 percent.Nad týmto pomerom začne účinnosť klesať až do tzv. Spojkového bodu, čo priesečník vlastnosti účinnosti meniča a spojky. Ak budú tak otáčky turbíny narastať, dôjde k zopnutiu voľnobežky a reaktorovej koleso sa začne v kvapaline voľne otáčok. Transformátor tak začne plniť funkciu hydrodynamické spojky, ktorá dosahuje účinnosť až 97 percent pri pomere otáčok čerpadlového a turbínového kolesa 0,97. Transformátor je schopný meniť veľkosť momentu a možno ním dosiahnuť až štyrikrát väčšiu moment ako moment na vstupe. U automobilov je nutné používať meniče, ktoré sú schopné pracovať v celom rozsahu prevádzkových otáčok motora, minimálne potom od otáčok maximálneho krútiaceho momentu po otáčky maximálneho výkonu.


ATS - servis automatických prevodoviek (logo)

Vajnorská 1346/135
831 04 Bratislava

Slovensko

Telefon l.:
Telefon ll.: 

E-mail: 

(+421) 911 438 499 
(+421) 902 897 959

ats.service@zoznam.sk