Automatická prevodovka je mechanické zariadenie, používané v dopravných prostriedkoch. Slúži k voľbe rôznych rýchlostných stupňov, a ich zmenu vykonáva za stáleho ťahu motora. Vodič pri radení aj rozbiehaní nepotrebuje ovládať spojku.

História automatickej prevodovky

Bežné mechanické radenie s radiacou pákou a potrebou citom ovládať pedál spojky u mnohých vozidiel nevyhovoval.Preto bolo potrebné prevodovky, ktorá by mohla fungovať samočinne. V USA sa používa už cca. päťdesiat rokov a dnes tam vodiči využívajú prevažne autá práve s automatickou převodovkou.V Európe majú osobné automobily skôr stále manuálnej mechanickej prevodovky. Od sedemdesiatych rokov sa však automatické prevodovky vo veľkej miere uplatňujú u mestských autobusov au motorových vozidiel na železnici.


ATS - servis automatických prevodoviek (logo)

Vajnorská 1346/135
831 04 Bratislava

Slovensko

Telefon l.:
Telefon ll.: 

E-mail: 

(+421) 911 438 499 
(+421) 902 897 959

ats.service@zoznam.sk